https://www.youtube.com/watch?v=K164mC345j4 Xəzərlər kimdir - gəzərlər, xəz dərili kişilər, minlik qoşunla gələnlər, yoxsa ağaçərilər? Xəzər etnonimi hələ də tarixdə yekdil fikir yoxdur. Tarixçilərin bir qismi, eləcə də etimoloqlar belə hesab edirlər ki, "Xəzər" sözü türk dillərində "gəzər" formasında işlənib, bu isə azad...
Bu məqalə Tövratın Yeşua (Joshua) adlı hissəsinin analizidir. İlk olaraq onu qeyd edim ki, Tövrat yəhudi xalqının tarixini, genetikasını və kültürünü mühafizə edən əsas vasitədir. Buradakı yəhudilik anlayışı yəhudi millətçiliyi qavramının evfemizmidir, ekvivalentidir. Tövratda yaradıcı Rəbb adlanır. Bu kitabda yəhudi xalqının...
  Kürdlər köçəri həyat yaşayan, hal – hazırda cənub-şərqi Türkiyə, şimal-şərqi Suriya, şimali İraq, şimal-qərbi İran və cənub-qərbi Ermənistanda dağınıq şəkildə məskunlaşan, tarixləri ilə bağlı ziddiyətli fikirlər olan, Yaxın Şərq xalqlarından biridir. Kürd dili – Hind-Avropa dillərinin İran dil qrupuna...
Dostum Rəhim Sulduzludan yazmaq istəyirəm. Onunla dostluğumuz 2004-cü ildən başlayır. Hələ 24 yaşında Cənubi Azərbaycanın Sulduz şəhərindən Şimalı Azərbaycana gələrək, Ermənistanın Dağlıq Qarabağa işğalçı hücumlarına qarşı döyüşlərdə iştirak edib. Rəhim Sulduzlu bütöv Azərbaycan gəncliyinə örnək vətənpərvər insanlardandır. Rəhim Sulduzlu...
Sosializm Sosializm nəzəriyyəsinin banisi Karl Marks hesab olunur. K.Marks dövlət daxili problemlərin siniflər arası ziddiyyətlərdən yarandığını qeyd edir və buna görə də o, bu problemlərin həlli yolu kimi sosializm(sosial rifah, sosial bərabərlik) nəzəriyyəsini təqdim edir. Sosializm ümumi rifaha əsaslanan nəzəriyyədir....
1895-ci ildə Gədəbəydə yaşayan 50 nəfərə yaxın Slavyanka sakini Kanadanın Saskaçevan əyalətinə köçüblər. Bəs bu köç 122 il bundan öncə necə və niyə baş verib? 1844-cü ildə Çar I Nikolayın göstərişi ilə bugünki Ukraynanın Zaporojye vilayətinin ərazisində yaşayan duxoborlar Azərbaycana...
Kanadanın Elm naziri Reza Moridi İrəvana gedərək, qondarma “erməni soyqırımı” abidəsinin önündə baş əyməsinə sərt münasibət bildirilməkdədir. Riza Moridi şəxsiyyətini satmış adamdır. Erməni yalanlarına inandığı üçün deyil, kanadalı əfəndilərinə xoş görünmək üçün bunu edib. Bu sözləri Skandinaviya Türk Federasiyasının...
Amerikada Donald Trump iqtidarının hakimiyyətə gəlmısi ilə ölkədə aktivləşən irqçi qrupların fəaliyyətləri gündəmə düşməyə başlaması ilə Azərbaycanlı izləyicilər üçün bu təşkilatların kökənini araçdırmağa qərarlaşdırdım. Amerika irqçiliyi deyiləndə heç şübhəsiz ağıla gələn ilk təşkilat Ku Klux Klandır (KKK). Amerika Vətəndaş...
Yer kürəsinin daimi sakini olan insan mənşəyinə görə fərqlənməsə də dünya əhalisi milli mənsubiyyətinə görə qruplara bölünür. Belə əhali qruplarına millət deyilir. “Millət” sözü ərəb mənşəli olub, din və ya məzhəb, bir dinə bağlıolan camaat deməkdir. Millət sözünün türk...
Qayıbov İsmət İsmayıl oğlu 8 oktyabr 1942-ci ildə Azərbaycanın Gəncə şəhərində müəllim ailəsində anadan olub. Onun valideynləri, atası İsmayıl və anası Füruzə Respublikanın əməkdar müəllimi olub. Bunun da gələcək prokurorun həyatında rolu böyükdür. Orta təhsilini Gəncə şəhərindəki 1 saylı orta...

ƏN SON XƏBƏRLƏR

MÜTLƏQ OXUNMALI